برگزیدگان ششمین دوره جشنواره ملی حرکت

شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی برق دانشگاه اورمیه در سال تحصیلی ۹۴-۹۳


شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی برق دانشگاه اورمیه در سال تحصیلی ۹۴-۹۳
 
نام و نام خانوادگی
حوزه ی فعالیت
گرایش
شماره تماس
پست الکترونیک
1دبیر انجمنمرتضی امین صالحیالکترونیکi0_ol@ymail.com
2نائب دبیر انجمنثمین صدقدلالکترونیکsaminsedghdel@gmail.com
3امور فرهنگیفرزاد اطمانیمخابرات
4امور علمی و سایتاشکان انوشهالکترونیک
5امور آموزشیسینا ورمقانیالکترونیک
6نشریهاحسان محمودیقدرت
7مستند سازیعلی عابدیقدرت
8امور مالیمجتبی اسهروزمخابرات

bargh 300x222 شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی برق دانشگاه اورمیه در سال تحصیلی 94 93

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر